ராமநாதபுரத்தில் இப்படி ஒரு காவலரா…

நம்ம ஊர் ராமநாதபுரத்தில் பலர் அதிக அளவில் மரம் வளர்க்க வேண்டும் என்ற முயற்சியில் பலர் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் இந்நிலையில் ராமநாதபுரத்தைச் சேர்ந்த ஒரு காவல் அதிகாரி சாலையோரங்களில் உள்ள மரத்தில் அடைக்கப்பட்டுள்ள ஆணிகளை

Read More

Share